Kruso Logo
Kontakt os

PIM

Bliv klog på hvordan PIM kan forbedre effektiviteten, væksten og skalerbarheden ved at strømline forretningsprocesser i et dynamisk kommercielt landskab.

 • Års PIM-erfaring
  12
 • Implementeringer
  +15
 • Certificerede PIM-specialister
  +10

Hos Kruso forstår vi kompleksiteten ved at administrere produktinformation på tværs af flere kanaler og touchpoints. Uanset om du er en mindre virksomhed eller en stor virksomhed, sikrer vores holistiske tilgang til PIM-implementering, at du effektivt kan administrere og optimere dine produktdata fra oprettelse til distribution.

Vi er dedikerede til at hjælpe virksomheder med at strømline deres processor, forbedre datakvaliteten og skabe konkurrencefordele gennem en effektiv implementering af PIM-systemer.

Vi forstår, at vellykkede projekter involverer mennesker, hvilket er grunden til, at vi prioriterer at engagere og onboard nøgleinteressenter fra projektets tidlige begyndelse. Ved at involvere dem tidligt i processen sikrer vi, at intern ejerskab etableres og opretholdes gennem projektets livscyklus og ud over dets afslutning.

Vores PIM partnere

Optimer din forretning med PIMWebinar

Strategisk digital forretning på den rigtige måde

Et PIM-system er ofte en vital komponent i vores kunders handelsløsninger. PIM-systemet håndterer store mængder produktdata og SKU’er og lægger grundlaget for at skabe omfattende og inspirerende shoppingoplevelser samt effektive flows for slutkunden.

Dog er et PIM-system meget mere end det; det er en central strategisk platform, der ligeledes understøtter de fleste forretningsprocesser i hele værdikæden, fra producent til distributør, myndigheder, interne forretningsenheder, andre tredjeparter og naturligvis slutkunder.

Det digitale produktpas: En guide til implementeringDet digitale produktpas

Et velimplementeret og velovervejet PIM-system sikrer en stringent dataarkitektur, der binder alle forretningskritiske systemer sammen og muliggør effektiv skalering af virksomheden. Samtidig understøtter det overholdelse af lovgivning, PLM og obligatorisk produktdokumentation såsom det digitale produkt pas.

Derfor er et PIM-system mere end bare et system, der håndterer dine produktdata i din webshop; PIM er en strategisk forudsætning for at drive ægte omnichannel forretningsstrategier på tværs af alle dine platforme, systemer, kundegrupper og interessenter.

Hvordan kan vi hjælpe dig med dit projekt?

At implementere et velfungerende PIM-system i en organisation er ikke en nem opgave. Over de sidste 10 år har vi specialiseret os i at håndtere komplekse produktdata og hvordan organisationer med succes kan implementere PIM og opnå stor forretningsværdi.

Vi forstår, at sådanne opgaver involverer ikke kun teknisk dygtighed, men også betydelig menneskelig inddragelse. Vi har strømlinet vores proces og udviklet en firetrins tilgang, som vi bruger som fundament, når vi engagerer os i PIM-projekter. Vi kan hjælpe dig på hele rejsen, eller vi kan blot assistere dig i et eller flere af de 4 trin, det afhænger virkelig af, hvor du er på din projektrejse, og hvor moden organisationen er med hensyn til at implementere disse typer platforme.

Step 1: Vurdering og planlægning

Introduktion: Grundlaget for en vellykket implementering af PIM starter med en grundig forståelse af dine nuværende systemer og præcise målsætning. Denne indledende fase er kritisk, da den former retningen for hele projektet.

 • Gennemfør en omfattende gennemgang af dine eksisterende praksisser og systemer for styring af produktdata.

 • Indsamle detaljerede krav fra interessenter på tværs af organisationen for at sikre, at PIM-systemet opfylder alle funktionelle behov.

 • Udvikl en detaljeret projektplan, der skitserer milepæle, tidsplaner og forventede leverancer.

Step 2: Valg og tilpasning af PIM-system

At vælge det rigtige PIM-system er afgørende for at imødekomme dine specifikke forretningskrav. Dette trin involverer omhyggelig analyse og tilpasning for at sikre, at systemet kan skaleres og tilpasse sig, efterhånden som din virksomhed vokser.

 • Evaluer forskellige PIM-platforme for at finde en, der bedst passer til virksomhedens skalérbarhed, funktionalitet og budgetmæssige behov.

 • Tilpas det valgte PIM-system til dine unikke arbejdsprocesser, brugerroller og datastandarder.

Step 3: Dataoverførsel og integration

Med det rigtige system på plads skifter vi fokus til at integrere og udfylde det med eksisterende data. Denne fase er afgørende for at sikre en problemfri overgang og operationel kontinuitet.

 • Udvikl en robust strategi for dataoverførsel, der inkluderer rensning, kortlægning og transformation af data.

 • Udfør dataoverførselsplanen, og sørg for dataintegritet og minimal nedetid.

 • Integrer PIM-systemet med andre væsentlige forretningssystemer som ERP og CRM for at forbedre datakoherens og nytte.

Step 4: Uddannelse og løbende support

For at maksimere værdien af det nye PIM-system er det afgørende, at alle brugere er dygtige i dets funktionaliteter. Dette sidste trin fokuserer på empowerment gennem uddannelse og etablering af et supportsystem.

 • Afhold målrettede træningssessioner for alle brugerniveauer inden for organisationen for at lette effektiv brug af det nye system.

 • Tilbyd omfattende dokumentation og ressourcer til støtte for den løbende brug og fejlfinding.

 • Tilbyd kontinuerlig support og vedligeholdelsestjenester for at sikre, at PIM-systemet udvikler sig i takt med dine forretningsbehov og brugerfeedback.