Kruso Logo
Kontakt os

Design.

Godt design er fundamentet for et godt produkt. Derfor bestræber vi os på at skabe unikke design med brugervenlighed i højste klasse. Vi skaber ideer på baggrund af strategiske undersøgelser og med respekt for designidentiteter med fokus på problemløsning og en definition af jeres “succeshistorie”.

MieleApp-løsning

Strategisk-taktisk orienteret User Experience

UX-disciplinen må nødvendigvis have berøring med alle interesse- og brugergrupper, som er relevante for et givent digitalt produkt. Derfor praktiserer vi hos Kruso User Experience igennem flere forskellige kompetencer og roller – og med en bredspektret orientering.

På det strategiske plan handler UX om at kortlægge og beskrive centrale ”succeshistorier”. Hver gang en bruger starter en handling på web, er det med et bestemt formål. En succeshistorie beskriver, hvordan dette formål mest effektivt bliver opfyldt. I den videre agile udviklingsproces er disse succeshistorier udgangspunktet for ”Epics”. En Epic kan brydes ned i mindre, individuelt eksekverbare brudstykker. Vi hjælper dig med at identificere og prioritere hvilke del-historier, der giver mest værdi så du løbende kan eksekvere på din digitale strategi i et tempo, som matcher din virksomheds budget og ressourcer.

Toolbox:

  • Afdækning af bruger- og interessentgrupper

  • Customer Engagement Framework

  • Definition af succeshistorier/Epics

  • Prototyping

RigtigmadFleksibel og skalerbar løsning

Taktisk-operativt orienteret User Experience

I denne ende af UX-disciplinen er vi orienteret mod problemformulering og problemløsning/eksekvering. Vi afprøver og konkretiserer koncepter igennem visuelle specifikationsformer, der gør det muligt at køre agile udviklingsprojekter, som holder skarpt fokus på slutbrugeren uden at tabe momentum.

Toolbox:

  • Data- og user flows

  • Interaktionskoncepter

  • Wireframe prototyping

  • UX Writing