Kruso Logo
Kontakt os

Offentlig digitalisering

Kruso er i dag samarbejdspartner på en lang række samfundskritiske offentlige digitale touch points, herunder Folketinget, Region Nordjylland, PET, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 30 af landets kommuner, og mange andre. Vi sætter en ære i med dette arbejde at spille en aktiv rolle i den fortsatte værdiskabende og bæredygtige digitalisering af verdens mest digitale offentlige sektor. 

Vi tror på offentlig digitalisering i Danmark

Danmark har en af verdens mest velfungerende offentlige sektorer. Få steder i verden er der bedre sammenhæng mellem det, offentlige institutioner og virksomheder leverer og det, borgerne og samfundet efterspørger.

Og dén sammenhæng kan ganske givet tilskrives, at Danmark er det land i verden med den højeste digitaliseringsgrad af offentlige services – kombineret med den åbenhed og transparens, der er en del af det danske samfunds værdier og normer. 

ForbrugerombudsmandenGennemgående re-design

En væsentlig del af det at understøtte et åbent og transparent samfund er kommunikation og interaktion mellem myndigheder og borgeren, og her er digitale løsninger, webplatforme og selvbetjeningsløsninger en integreret del af danskernes hverdag. Det er vi, fordi vi forstår, hvad det er for en kontekst, løsningerne skal anvendes i og, hvad det er, der skaber værdi for vores offentlige kunder.

Vi forstår, at en digital platform er en central del af det at løse en offentlig kerneopgave. Vi forstår at offentlige virksomheder er drevet af et reelt ønske om at hjælpe andre, og at det motiv er motivation for alt det, der hver dag udspiller sig imellem borger og myndighed eller virksomhed og myndighed.

Inklusion og tilgængelighed

Der er vigtigt, at offentlige myndigheders digitale platforme er skabt til at inkludere alle. Alle borgere er lige og alle har krav på at kunne komme i kontakt med myndighederne. Derfor arbejder vi intensivt med tilgængelighed og design af servicerejser, der tilgodeser, at ikke alle brugere er ens og, at der skal være rum til alle. 

Whitepaper: Bureaucracy Meets Innovation

I dette whitepaper er vores mål at præsentere dig med de ligheder og forskelle, der blev opdaget under vores undersøgelse.

Vi tror, at deling af disse indsigter kan fremme en forbedret forståelse og åbne døre til effektive strategier og løsninger.

Whitepaperet er baseret på samtaler med:

 • Dansk Producentansvar (DPA / Dansk Producentansvar) fra Danmark

 • Statsportalen eesti.ee afdelingen fra Estland

 • IT-konsulenter for ministeriet for økonomiske anliggender i Nederlandene

Download

  Beklager, vi kan desværre ikke vise dig formularen. Kan det være fordi at du har ad blockers aktiveret?

  Full-service i den komplette cyclus for samarbejdet

  Kruso har haft offentlig digitalisering som et strategisk forretningsmæssigt fokus siden 1998 og er i dag et af landets førende digitale samarbejdspartnere for det offentlige Danmark. Vores palette af services bliver dagligt testet og skærpet i mødet med de krav, forventninger og kompetencer, som digitale professionelle i det offentlige Danmark besidder. 

  SkolevalgE-læringsplatform

  Standardiserede procedurer for løsningsoverdragelse 

  Det ligger helt naturligt i formatet for konkurrenceudsættelse i offentlige digitale samarbejder, at løsninger skifter hænder fra tid til anden. Kruso følger markedets best practises for løsningsoverdragelse, både når vi overtager og videregiver løsninger til andre leverandører, hvilket sikrer lean økonomi i transitionsfasen og minimerer risici i forbindelse med leverandørskifte generelt. 

   

  Agil samarbejdsorganisering 

  I det daglige glemmer vi, at der er et kunde-leverandørforhold. Vores specialister er indstillet på at bidrage i de flerparts agile udviklingssamarbejder, på lige fod med produkt- og forretningsinteressenter og andre specialister. Og hvem, der er ansat hvor, er sekundært. Det handler om, at alle er indstillet på at tage ansvar og skabe værdi – sammen! 

  Maastricht UniversityDigitalisering af elevers livsfærdigheder

  Bidrag til markedsdialogrunder 

  Et godt samarbejde starter med et udbud, som er attraktivt for flest mulige af de bedste leverandører til opgaven at deltage i. Det skaber positiv konkurrence, og sikrer de bedste, markedssvarende tilbud bliver indsendt. Vi bidrager gerne – og ofte – med input til det offentliges markedsdialoger om digitalisering, og gør vores til, at udbuddene bliver så skarpe som muligt. 

   

  Dedikeret bid management organisation 

  At sikre høj kvalitet i vores tilbudsprocesser over for det offentlige er helt fundamentalt for vores offentlige forretning. Det velfungerende samarbejde baserer sig på det helt rigtige aftalemæssige grundlag, som igen baserer sig på den fælles forståelse og specifikation af krav og løsninger.

  Samarbejde skaber effektivisering

  Den offentlige sektor er påvirket af et konstant overordnet krav om effektivisering. Denne effektivisering kommer i høj grad fra initiativer, der udspringer af kravene i de fælles offentlige digitaliseringsstrategier m.m. og handler om at bruge ressourcerne rigtigt, skabe selvbetjente og selvhjulpne borgere og fjerne barriere mellem myndighed og borgere.

  Kruso skaber digitale platforme, der understøtter disse processer, nedbringer omkostningerne til drift, skaber aktive medborgerskaber og inviterer til samarbejde mellem myndigheder og virksomheder.

  Det transparente og kvalitetsorienterede samarbejde

  Kruso sidder typisk med i styregruppeledelsen af kundesamarbejdet med en repræsentant fra Krusos partnergruppe. I dette programorienterede ledelsesforum sikrer vi kvalitet i samarbejdet via en åben dialog om bl.a.:  

  • Kvalitet og KPI’er 

  • Økonomistyring 

  • Strategisk validering 

  • Fremadsyn 

  • Beslutningskompetence 

  FolketingetMulitisite portalløsning

  Bruger-centrisk, indsigtsdrevet digitalisering

  De løsninger, vi laver sammen med vores offentlige kunder, handler altid om at sætte borgeren eller virksomheden i centrum. Det handler om at forstå den brugerens udgangspunkt og mål og den serviceoplevelse, der skal være bærende i løsningen.

  Derfor anvender vi metoder som Service Design i kombination med usability-testing til at definere og validere løsninger under udviklingsprojekter, så digitalisering rent faktisk flugter med de borgeres og virksomhedernes reelle behov. 

  Cost-benefit-drevne samarbejder

  Den offentlige sektor er påvirket af et konstant overordnet krav om effektivisering. Denne effektivisering kommer i høj grad fra initiativer, der udspringer af kravene i de fællesoffentlige digitaliseringsstrategier m.m. og handler om at bruge ressourcerne rigtigt, skabe digitalt selvstændige og selvhjulpne borgere og fjerne barrierer mellem myndighed og borgere. 

  Som en naturlig del af vores kundesamarbejder vedligeholder vi et økonomisk road map, hvor kommende initiativer tidligt angribes og estimeres, så økonomisk rationalisering kan finde sted så tidligt som muligt, og kun de mest værdiskabende indsatser realiseres. 

  Hør mere om Krusos take på offentlige samarbejder

  Har du nogle spørgsmål til hvordan vi arbejder med den offentlige sektor så tag gerne fat i mig.

  Anders Frey Birkmose

  afb@kruso.dk

  +45 41 95 33 30