Kruso Logo
Kontakt os

Publify samarbejdet kan løse GDPR-udfordringer.

Publify-samarbejdet kan være nøglen til at komme godt fra start med den nye persondataforordning.

Styrken i at arbejde sammen om at løse nye fælles udfordringer under introduktionen af ny lovgivning

Det er næppe undsluppet nogens opmærksomhed, at persondataforordningen er på vej, og fra ultimo maj 2018 medfører skærpede krav ved anvendelse og håndtering af data om personer. Det stiller nye krav, der kræver ændringer i virksomhedens it systemer og i måden, virksomheden indretter sin drift. 

Selvom persondataforordningen (GDPR) endnu ikke er trådt i kraft, er der sagt og talt rigtigt meget om, hvad GDPR betyder, og hvad det vil medføre. Der skrives artikler, afholdes seminarer og workshops, kommenteres på livet løs på alle kanaler og ”alle” (inkl. Kruso) har en holdning til, hvad GDPR har af betydning for fremtiden.

Selvom alle har en holdning, ændrer det dog ikke på, at ingen har set persondataforordningens effekt. På den måde deler vi alle samme udfordring. Derfor vil der i en længere periode efter maj 2018 være en række områder, hvor lovgivningen prøves, og det vil blive klart, hvilke praktiske implikationer forordningen medfører. Der vil uundgåeligt være en række områder, hvor der endnu ikke er klare svar på, hvad man må og ikke må - simpelthen fordi spørgsmålene ikke har været stillet før.

Regler vedrørende retten til at blive glemt, aftaler mellem dataansvarlig og databehandler og relevanskriterier for opbevaring af personhenførbare data kan læses i forholdsvis klar tekst. Det, der kan være vanskeligt, er at omsætte det til: ”hvad er det konkret vi kan gøre”?. Dette spørgsmål stillede medlemmerne af det kommunale udviklingsfælleskab OPW tilbage i efteråret 2017.

Fordelene ved at arbejde sammen

Udviklingsfællesskabet består af 13 kommuner, der er sammen om at udvikle en CMS platform baseret på Umbraco sammen med Kruso. Kommunerne prioriterer og vurderer løbende, hvad der er vigtigt at fokusere på udviklingsmæssigt. Styrken ved udviklingsfællesskabet ligger i, at der er tale om et fællesskab, samt at deltagerne tilsammen rummer og deler en omfattende viden om, hvilke kerneopgaver, der er vigtigst og derved er i stand til at prioritere udviklingsfællesskabets indsats derefter.

Det er udviklingsfællesskabets naturlige og velafprøvede egenskab til at dele viden og prioritere sammen, der gør udviklingsfællesskabet så stærkt til at løse den fællesudfordring - nemlig at håndtere arbejdet med web under den nye persondataforordning. Medlemmerne bad Kruso facilitere et arbejde med henblik på, sammen med medlemskommunerne, at udpege, hvilke initiativer der giver mening at lave i fællesskabet. Tilsammen kortlagde Kruso sammen med udviklingsfællesskabet over 25 forskellige konkrete initiativer, der hver for sig forventes at kunne bidrage til, at medlemmerne bliver klar til at arbejde med deres webløsninger under den nye persondataforordning. Styrken i udviklingsfælleskabet viser sig her ved flere ting: 

  • Dels at man er mange om at finansiere de udgifter, der er forbundet med udviklingen både nu og fremadrettet.

  • Dels at udviklingsfællesskabet tilsammen rummer en utrolig mængde viden og kompetence, der betyder, at man sammen kan løse udfordringer på et område, der er nyt og komplekst for alle.

Det betyder med andre ord, at i stedet for at hver kommune kæmper med opgaven om at blive ”GDPR klar”, har kommunerne sammen med Kruso skabt en metode til at håndtere både de kendte og fremtidige afledte GDPR spørgsmål vedr. CMS understøttelse.