Kruso Logo
Kontakt os

Konkurrence- og Forbruger­styrelsen.

Vi er stolte af, at Kruso i efteråret 2021 vandt udbuddet om drift og videreudvikling af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens webplatform.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for høj forbrugervelfærd og velfungerende markeder, som kan stimulere vækst og innovation for hele det danske samfund. De håndhæver konkurrencelovgivningen, fremmer konkurrencen om offentlige opgaver og bidrager til udvikling af forbrugerpolitikken. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør, sammen med Konkurrencerådet, en uafhængig konkurrencemyndighed.

Drift og videreudvikling af webplatformen.

Omkring årsskiftet gennemførte vi en overgangsproces, efter Krusos standardmodel for løsningsoverdragelse, og Kruso overtog herefter ansvaret for drift af web-platformen. Siden da er der blevet igangsat flere moderniseringsprojekter, herunder opgradering og konsolidering af KFST’s multisite arkitektur og redesign af brugeroplevelsen på Forbrugerombudsmanden.dk. Vi glæder os til i en nær fremtid at kunne fortælle mere om og vise produktet af de igangværende projekter.

Vi ser frem til et spændende samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.