Kruso Logo
Kontakt os

10 år med et kommunalt udviklingsfællesskab

En platform i rivende udvikling

Publify er et kommunalt udviklingsfællesskab, der havde sin begyndelse tilbage i 2012 med henblik på at etablere en fælles CMS-platform der imødekom de behov som danske kommuner havde til deres CMS-system. Her ti år efter står vi nu med et af Danmarks største kommunale udviklingsfællesskaber og med en ambitiøs platform, der fokuserer på at skabe de bedste rammer for fællesskabet ud fra et innovativt udviklingsperspektiv.

Med flere deltagere er der sket en forøgelse af ressourcerne i udviklingsfællesskabet. Det betyder, at vi har kunne sætte tempoet på nyudviklingen op, og i stedet for alene at have dialog om nyudvikling på online fora og på de møder, hvor deltagere kan mødes fysisk, har vi suppleret fysiske ERFA-møder med et online møde af et par timers varighed hver måned, hvor dialogen både sker i mindre grupper og i plenum. Det øgede antal deltagere betyder også, at vi i dag arbejder mere bredt i udviklingsfællesskabet. Kommunernes behov for udvikling af CMS er stadig en fast del af agendaen, men hvis vi rutinemæssigt forlader os på at udvikle småting inden for sædvanlige CMS-funktionalitet, gør det måske enkelte arbejdsgange nemmere, men vi tilfører ikke nogen overordnet værdi til løsningen eller til selve udviklingsfællesskabet. Derfor favner vi i dag bredere i hvad, der arbejdes med i Publify.

Et fællesskab bygget på dialog og sparring

Igennem en løbende dialog med kommunernes webadministratorer opnår vi indsigt i den hverdag, som webadministratorerne befinder sig i. Det gælder både udfordringer med GDPR, hvor vi efter dialog og prioriteringer har udviklet værktøjer til at fremsøge og slette persondata på løsningerne. Det gælder opgaver i forbindelse med webtilgængelighed, hvor hjælpeværktøjer indarbejdet i CMS systemet støtter og vejleder redaktører i at udarbejde webtilgængeligt indhold. Senest har vi arbejdet med at skabe bedre vilkår for sparring og erfaringsdeling kommunerne imellem for eksempel om opgaver som administration af redaktørkorps.

Publify Udviklingsfællesskabet er dynamisk i kraft af den løbende dialog imellem Kruso og de deltagende kommuner, hvor fokus for udviklingen og formen på facilitering af udviklingsfællesskabet løbende justeres. Hvilken retning, vi tager, afhænger både af deltagerne: deres ønsker og den dialog der opstår imellem dem, og af udefrakommende faktorer som lovgivning eller nye teknologiske muligheder.

For at give et overskuelig overblik af den udvikling som det kommunale udviklingsfællesskab har gennemgået har vi udformet en tidslinje, der visualiserer, hvad der er sket gennem Publifys, tidligere OPWs, levetid.