Kruso Logo
Kontakt os

Digital strategi driver succesen.

Vi ved, at en velformuleret digital strategi er afgørende for at opnå succes i det konstant forandrende digitale landskab. Vores mål er at frigøre det fulde potentiale i din digitale tilstedeværelse og tage dig et skridt foran konkurrenterne.

Digitaliseringsstrategi er Tech Fiction med hovedet i skyen og begge ben på jorden

Digitalisering er en bevægelse – fremad, opad, nedad, henimod; snigende, kvantespringende, glidende mod en forestilling om fremtiden, hvor digital instrumentering vil kunne spille en positiv rolle. Med Kruso som digitaliseringspartner kan din forretning effektivt træffe beslutninger om digitale initiativer på et validt grundlag. 

String FurnitureD2C e-commerce

Strategier skal være målorienteret!

Var bevægelsen blot en leg, ville tilfældet og det uforudsete kun bidrage til spænding, og måske ville det faktisk være optimalt slet ikke at kende målet. Bevægelsen ville være et formål i sig selv. Men virkeligheden for vores kunder – og formentlig også dig, der læser dette – er naturligvis en anden. Digitalisering er ikke nice-to. Ikke et eksperiment parallelt med og frakoblet forretningens hjerte. For alle er det et vilkår for at operere, og for nogle et parameter, for at kunne konkurrere, servicere, vækste, opfylde lovkrav, … – i alle tilfælde: Målorienteret!

Uanset hvor klart et forretningsmæssigt mål fremstår, kræver det særlig viden at kunne gennemskue hvilke digitaliseringstiltag, som mest effektivt understøtter målet, og opstille konkrete handlingsplaner for hvordan disse tiltag kan realiseres. Ofte hænger ét tiltag uløseligt, men ikke nødvendigvis synligt, sammen med andre, og det kræver overblik og erfaring at sikre, at netop og kun de rigtige digitale indsatser iværksættes.

Bang & OlufsenBrand- og commerceplatform

Digital Stragility. Gør det rigtige, rigtigt. – Nu!

Eksekvering uden strategisk validitet er risikabelt. Dette gælder i særdeleshed i en digitaliseringskontekst, hvor vilkår og forudsætninger ændrer sig hurtigt og konstant. Derfor må man fokusere på at tænke sig godt om, før man handler.

Samtidig er strategi helt overflødigt, hvis det ikke udmunder i eksekvering. Derfor må man fokusere på at handle.

Kunsten består i at gøre det samtidigt.

Kruso tilbyder en særlig integreret, binært fokuseret samarbejdsorganisation, som på den ene side sikrer hurtig og agil eksekvering på kundens her-og-nu behov, og samtidig holder styr på den overordnede strategiske plan.

Digital transformation

Dette drejer sig om digital drevet forandring af vores kunders forretning, dvs. nye forretningsmuligheder igennem nye produkter eller services, reducerede omkostninger og mere effektiv service igennem ændrede processer, nye kanaler ift. salg og kommunikation. Det handler også om organisationsdesign.

Typisk output: 

 • Digital vision og hypotese 

 • Afklaring af interne forretningsprocesser 

 • Kunde- og markedsanalyser 

 • Teknisk vision 

 • OKR + Initiativ Road Map  

Kundeoplevelse (CX) audit & strategisk validering

Hvis skalering af din e-commerce/branding-platform skal være en succes, kræver det et skalérbart CX-koncept. Vi kan hjælpe med at afdække om den eksisterende CX-strategi og de tekniske koncepter kan løfte også nye krav, som f.eks. nye målgrupper, internationalisering mod nye markeder, ny multi-brand arkitektur, mv.

Typisk output: 

 • CX Expert review 

 • CX data audit 

 • Market CX benchmark-analyse 

 • Usability study (interviews, user testing, mv.) 

 • Investment/execution business case 

Commerce platform strategi

Står din virksomhed over for ny- eller reinvestering i en commerce platform, er der mange aspekter at tage i betragtning, som f.eks. ROI, TCO, skalerbarhed, modulær arkitektur, kodegenbrug og opbygning af en governance-struktur. Som din teknisk-strategiske rådgiver kan vi skabe sikkerhed i din plan for investering i Commerce-teknologier og softwares.

Typisk output: 

 • E-commerce market benchmark analyse 

 • Software feature mapping & vendor selection 

 • Business case 

Lær mere!

Vi er din digitale strategiske partner - HELE VEJEN! Kontakt os!

Kontakt os

Kenneth Ryle Thorsson

kth@kruso.dk

+45 40 25 66 30