Kruso Logo
Kontakt os

Services.

Vores digitale services omfavner hele processen omkring strategi, design, udvikling og drift. Alle fem services er essentielle aspekter på rejsen mod digital succes. 

Strategi

Vi tager imod de største og sværeste digitale udfordringer med kyshånd. Men vi har respekt for, at med store udfordringer følger tilsvarende risici, da jeres tid og penge er på højkant i hvert eneste projekt. Som strategisk digital samarbejdspartner er vi derfor først og fremmest jeres specialiserede investeringsrådgiver uanset om det handler om system architecture, teknisk roadmap eller GDPR compliance.

Bang & OlufsenBrand- og commerceplatform

Teknisk rådgivning

Vi hjælper dig med at navigere i alle de tekniske udfordringer, som en digital transformation byder på - uanset om vi står for selve udviklingen eller ”bare” rådgivningen. Vi tænker altid udover et specifikt projekt med et langsigtet fokus på aspekter som f.eks. ROI, TCO, skalerbarhed, modulær arkitektur, kodegenbrug og opbygning af en governance-struktur, der giver dig den kontrol med din platform, som du ønsker. Som din tekniske rådgiver hjælper vi løbende med at prioritere din investering mest effektivt og sikrer, at din digitale rækkevidde hele tiden flytter sig og kan skalere.

Toolbox:

 • System architecture  

 • Technical roadmap  

 • Supplier selection

 • Governance

 • GDPR compliance

 • Test procedures

 • Continuous deployment

 • Automation

incoDigital transformation

Digital strategi og eksekvering

Strategi. En enkel størrelse, når man har en. Kompleks, når man skal definere den. Og sætter man ”digital” foran, bliver det for mange virksomheder yderligere fremmedgørende, da denne tilføjelse indikerer, at man skal vide en masse om teknologi for overhovedet at måtte synes noget om den. Mange konsulenthuse uden erfaring i eksekvering, inden for f.eks management consulting eller revision, har indset dette inden for de senere år, og har derfor udviklet deres forretning til også at tilbyde digital strategiudvikling. Kruso er et teknisk udviklingshus. Vi er sat i verden for at bygge; for at eksekvere. Det har smittet af på vores proces for strategiudvikling, som altid omfatter en plan for, hvordan de store tanker kan føres ud i livet, et skridt ad gangen.

Toolbox:

 • Kortlægning af digitale indsatsområder

 • Systemvalg

 • Business Case

 • MVP Road Map

 • Score-session: Digital Strategy execution

Design

Godt design er fundamentet for et godt produkt. Derfor bestræber vi os på at skabe unikke design med brugervenlighed i højste klasse. Vi skaber ideer på baggrund af strategiske undersøgelser og med respekt for designidentiteter med fokus på problemløsning og en definition af jeres “succeshistorie”.

MieleApp-løsning

Strategisk-taktisk orienteret User Experience

UX-disciplinen må nødvendigvis have berøring med alle interesse- og brugergrupper, som er relevante for et givent digitalt produkt. Derfor praktiserer vi hos Kruso User Experience igennem flere forskellige kompetencer og roller – og med en bredspektret orientering.

På det strategiske plan handler UX om at kortlægge og beskrive centrale ”succeshistorier”. Hver gang en bruger starter en handling på web, er det med et bestemt formål. En succeshistorie beskriver, hvordan dette formål mest effektivt bliver opfyldt. I den videre agile udviklingsproces er disse succeshistorier udgangspunktet for ”Epics”. En Epic kan brydes ned i mindre, individuelt eksekverbare brudstykker. Vi hjælper dig med at identificere og prioritere hvilke del-historier, der giver mest værdi så du løbende kan eksekvere på din digitale strategi i et tempo, som matcher din virksomheds budget og ressourcer.

Toolbox:

 • Afdækning af bruger- og interessentgrupper

 • Customer Engagement Framework

 • Definition af succeshistorier/Epics

 • Prototyping

RigtigmadFleksibel og skalerbar løsning

Taktisk-operativt orienteret User Experience

I denne ende af UX-disciplinen er vi orienteret mod problemformulering og problemløsning/eksekvering. Vi afprøver og konkretiserer koncepter igennem visuelle specifikationsformer, der gør det muligt at køre agile udviklingsprojekter, som holder skarpt fokus på slutbrugeren uden at tabe momentum.

Toolbox:

 • Data- og user flows

 • Interaktionskoncepter

 • Wireframe prototyping

 • UX Writing

Udvikling

I Kruso er vi først og fremmest do’ers – vi har i de sidste 20 år kastet os begejstret ind i udviklingen af en mere og mere digital verden. Vi elsker at have stået fadder til i hundredvis af vigtige tekniske løsninger, der giver bedre serviceoplevelser til dine kunder, borgere eller medarbejdere. Vores tekniske løsninger strækker sig fra globale commerce-platforme, store CMS baserede sites til specialudviklede forretningssystemer og web apps. Vores agile udviklingsmetoder sikrer system implementering og integration indenfor blandt andet microservices, headless arkitektur, .NET og governance.

UdenrigsministerietSitecore-baseret multisiteløsning

System Implementation

Har du nogensinde følt, at din digitale udviklingspartner misforstod dine behov?

Hos Kruso ved vi at teknisk udvikling i lige så høj grad drejer sig om kommunikation og strategisk indsigt som reel teknisk kunnen. Alle vores kunder har derfor et dedikeret client lead, der ud over at være systemarkitekt også bliver din strategiske rådgiver og bedste ven.

Vi sværger til agile udviklingsmetoder, faste teams og MVP processer for at skabe mest mulig værdi på kortest tid og laveste initielle omkostning.

Toolbox:

 • Site migration eller upgrade

 • Åbne API'er

 • Agil udvikling

 • True Headless

 • Microservices

 • MVP

 • .NET

 • Governance 

 • Standardiseret test og kvalitetssikring

Rosendahl Design GroupGlobal commerce

Best-of-breed tech strategi

Din software bør tilpasse sig din forretning, ikke den anden vej.

Derfor sværger vi til en best-of-breed tech strategi, hvor vi sammensætter løsninger ud fra en række løst koblede special systemer og services i en åben API baseret arkitektur.

System of choice - modsat en full suite tilgang tillader en best-of-breed strategi en mere fleksibel og skalérbar løsning, hvor vi kun vælger de systemer vi skal bruge i stedet for en færdig og foruddefineret og suite af gensidigt afhængige værktøjer.

De enkelte systemers uafhængighed i en best-of-breed tilgang er nøglen til simpel nyudvikling og vedligehold. herudover implementerer og vedligeholder vi kun de systemer vi har brug for på et givent tidspunkt.

DOTWebshop

Integrationer

Hvor mange integrationsprojekter har du været igennem? Hos Kruso tør vi godt sige, at vi efterhånden har set det meste. Lige fra old-school bogholderisystemer til moderne micro-service-arkitekturer. Fra Enterprise Service Bus til light-weight RESTful API'er. Vi sætter en ære i at udvikle pragmatiske løsninger på tværs af systemer og aktivere den data, du har tilgængelig.

Data er afgørende - kunder og borgere forventer i dag, at du kender dem og deres historie – teknisk set kræver dette oftest integrationer mellem en række systemer som f.eks. CRM, PIM, Booking Engines, DAM eller commerce systemer.

Toolbox:

 • Open API

 • Microservice arkitektur

 • Headless Arkitektur

 • Cloud First

Nord-LockTorquelator

Mobile

Progressive Web Apps (PWA) er en browser baseret tilgang til mobile platforme, der skaber hurtige, pålidelige og engagerende brugeroplevelser. Ved at kombinere de muligheder der ligger i den traditionel browserbaserede teknologi med alle de fordele, der er ved en mobil oplevelse, letter du arbejdet med konverteringsoptimering, muliggør bedre reengagement og mindsker afvisningsprocenten – alt imens at du samtidig bruger mindre data, end hvis du anvendte en native app. Derfor er vi overbeviste om, at PWA er fremtiden indenfor digitale services. PWA er kendetegnet ved ekstrem hurtig indlæsningstid, mulighed for at bruge apps offline, push-notifikationer og installering til din home screen.

Toolbox:

 • HTML5

 • CSS

 • React

 • JavaScript

DPA-SystemG2B selvbetjeningsplatform

Bespoke software

Vi elsker at udforske muligheder og gå nye veje. Derfor er vi heller ikke bange for at bevæge os udenfor de standard websystemer, vi oftest arbejder med – og helt over ”på den anden side af API’et”. Vi arbejder her med specialudvikling af både datatunge og forretningskritiske platforme til mindre plug-ins og moduler, der udvider og bøjer de eksisterende systemer til at understøtte jeres forretning bedst muligt.

Ligesom inden for vores standardsystemer baserer vi disse løsninger på .net og javascript og sværger til en åben og modulær systemarkitektur opbygget som microservices.

 

Toolbox:

 • Microservices

 • .net

 • JavaScript

 • agile

Drift

Digital succes er en rejse, ikke en destination. Det er ikke nok at det hele skinner og spiller perfekt den dag du lancerer - dine brugere forventer at du holder dig på tæerne og løbende forbedrer dig. Derfor anser vi vores drifts- og supportafdeling som en vigtig digital rejseledsager – og som en integreret del af det hold vi alle klapper af den dag vi lancerer første version. Som jeres løbende digitale partner indenfor hosting, drift og support sikrer vi jeres digitale succes, hvor fokus er på løbende optimering, skalering og cloud hosting.

Lakrids by BülowE-commerce platform

Hosting

I Kruso tilbyder vi mange forskellige hosting løsninger, on premise eller igennem Azure Cloud. Vi er i dag Azure Gold Application Development Partner.

Vi finder sammen med dig frem til den løsning, der passer bedst til din virksomheds behov. Lige fra simple systemer til skræddersyede enterpriseløsninger. Vi leverer altid fuldt professionelle driftsservices inkl. løbende overvågning og optimering af systemet, sikkerhed, skalering og backup. Vi bliver enige om hvilket serviceniveau I har brug for og garanterer herefter (Amager-hals-hug) at leve op til dette i en fast driftsaftale.

Toolbox:

 • SLA

 • Cloud Hosting

 • On Premise hosting

 • Line Support

 • Monitoring and optimization

 • Scaling

 • Data security

UdenrigsministerietSitecore-baseret multisiteløsning

Drift og support

At levere en løbende og opdateret god serviceoplevelse drejer sig ikke bare om at lancere nyt indhold eller nye funktioner. Perfekt site-performance, høj browserkompatibilitet, datasikkerhed og en fejlfri oplevelse er mindst lige så vigtigt, når det drejer sig om at levere en god digital oplevelse. Derfor tilbyder vi i Kruso drifts- og supportservices, der løbende holder øje med og forbedrer din platform. Vi fungerer i den sammenhæng også som din personlige rådgiver og ”hjælper”, der kan levere kvalificerede og rettidige svar, når systemet ikke gør som du vil.

Toolbox:

 • User Support

 • Application support

 • SLA

 • Quality Assurance

 • Bug fixing and change request handling

 • Proactive monitoring

 • Continuos optimisation

 • GDPR compliance

Data & Analyse

Vi tror på at nøglen til at blive en konkurrencedygtig virksomhed, uanset branche eller industri, er ved at gøre data til en integreret del af forretningsstrategien. Ved at bruge data på den rigtige måde kan man finde nye og uforudsete døre som kan optimere og skabe ny forståelse for kundernes adfærd. Med en skalerbar dataarkitektur som centrum i ens forretning er det muligt at bruge data til at få indsigt, der bringer dig til det næste niveau.

Rosendahl Design GroupGlobal commerce

Start din dataindsamling med en Customer Data Portal

Det er aldrig nemt at vælge den rigtige teknologi. Specielt ikke når det er på et nyt og komplekst område som forbrugerdata. Hos Kruso tror vi på at en korrekt implementeret CDP er nøglen til at kunne gennemføre enhver datastrategi. En CDP gør det muligt at tracke og udvælge brugerrelateret data ét samlet sted, uanset hvilken kilde det kommer fra - serversider, kundesider, could apps eller sociale medier. Når alt marketing data, e-commerce data og in-app data er indsamlet, er du klar til opdage nye trends og muligheder som før var skjulte. Ved at optimere ud fra de nyfundne trends og muligheder får du mulighed for at skabe de optimale brugerrejser, præcise budskaber og brugeroplevelser som dine kunder forventer. Tag det første skridt mod en optimeret forretning ved at lære mere om dine kunder gennem data.

Lakrids by BülowE-commerce platform

Dataarktiktektur og infrastruktur

Byg en scalerbar datainfrastruktur som fokuserer mindre på dataintegritet og mere på at få brugbar værdi fra din data. Uanset hvor meget data du bruger i forvejen kan vi altid hjælpe dig med at tage det næste skridt. Opsætning af en tracker, rense ud i uoverskuelig data, integrere between business systemer eller gøre data tilgængeligt for hele organisationen. Uanset hvilken slags digital løsning du bygger, er det essentielt at forstå dine kunder for at kunne skabe et produkt eller service, der bliver ved med at give dem lyst til at komme tilbage igen og igen.

Uanset om du bygger et CMS system, en e-commerce løsning eller en marketingside, giver vores løsninger dig mulighed for at lave et datagrundlag, som sætter kunden i centrum og tilbyder produktcentrerede visninger samtidigt. Indsaml betydningsfuld, brugbar og meningsfuld data fra dine kunder og deres interaktioner med din virksomhed, uanset hvor de befinder sig i kunderejsen. Strømlign dine data pipelines og sikre at de korrekte data kommer de rigtige steder hen på de rigtige tidspunkter.

At kunne se ens virksomhed fra forbrugerens perspektiv giver værdi, men det fortæler ikke altid hele historien. Det er mindst ligeså vigtigt at kunne forstå virksomheden fra produktets perspektiv. Gennem den erfaring vi har opnået fra utallige e-commerce løsninger, forstår vi værdien af produktinformationer, når man skal sælge og lave marketing for et produkt. Ved at kombinere forbruger- og produktdata i den samlede data strategi kan man skabe et komplet billede af hvilke produkter, der driver ens virksomhed fremad.

Toolbox:

 • Customer Data Portal

 • Data Tracking Plans

 • Product Information Management

 • Headless

Data Visualisation & Reporting

Uanset om du ønsker at køre et out-of-the-box reporteringsprogram eller bygge et single source of truth dashboard for hele organisationen tager vores løsninger de rå data og forvandler dem til værdifulde indsigter.

Vi kan hjælpe med at skabe intutive reporter, som sætter dig i føresædet for din organisations marketing ved at bruge de bedste datavisualiseringsværktøjer kombineret med ETL-tjenester og data pipelines.

Toolbox:

 • PowerBI

 • Tableau

 • Data pipelines

 • Postgres

Marketing Automation & Personalisation

Ønsker du at få mere ud af din markting automatisering? Med de rigtige kombinationer og værktøjer kan du skabe automatiseret kampagner på tværs af flere kanaler på ingen tid. Med vores hjælp kan du opsætte specifikke kohorte og skræddersyet flows baseret på kvantitativ og kvalitativ data fra 1. og 3. parts data, som rammer dine kunder hver gang de interagerer med din virksomhed.

Toolbox:

 • User journey mapping

 • User flows

 • Rule-based personalisation

Mød vores datapartnere