Kruso Logo
Kontakt os

Customer Data Platform 101.

Hvad er kundedata?

Customer Data Platform, eller kort sagt CDP'er, har fået en masse opmærksomhed i MarTech-rummet de seneste år. Men før man kan forstå fordelene ved en CDP, er det vigtigt at starte med det grundlæggende i, hvad der er kundedata. På det højeste niveau findes der to typer data:

Kvantitative data beskæftiger sig med tal og ting, du kan måle. Sådanne kvantitative data kan eksempelvis være højde, bredde, temperatur, priser eller alt hvad du kan måle og give et tal.

Kvalitative data beskæftiger sig med egenskaber og deskriptorer, der ikke let kan måles, men som kan observeres direkte. Ligeledes kan eksempler på kvalitative data inkludere lugte, farver, smag, tiltrækningskraft og andre attributter, du bruger, når du klassificerer og kategoriserer noget specifikt.

Nu tænker du sandsynligvis, at alt dette ved du allerede (eller i det mindste kan huske noget fra skoletiden). Men hvilke data refererer vi til, når vi siger kundedata?

Hver marketing- og analyse-app kører på de samme tre typer kundedata.

I sin enkleste form kan vi klassificere kundedata i tre typer data: hvem dine kunder er, hvad de laver, og hvornår de gør det. Eller, på en anden måde, kundedata består af personlige, adfærdsmæssige og demografiske data. Lad os se nærmere på de tre typer kundedata, og hvad de betyder for dine marketing- og analytiske data.

Hvem er dine kunder?

Den første datatype er på mange måder den mest kritiske; hvem er dine kunder? I analytics speak ville dette være en identificerende begivenhed. Identificerende begivenheder giver os mulighed for at afgøre, om vi har at gøre med nye eller eksisterende kunder og binde hver kunde til de rigtige handlinger. Denne type data kaldes også almindeligt PII-data eller personally identifiable information. Eksempler på PII-data inkluderer navn, adresse, telefonnummer og andre attributter relateret til identifikation af enkeltpersoner.

Hvad laver dine kunder?

Det næste du skal gøre, er at spore hvad dine kunder laver. I analytics speak ville dette være sporhændelsen. Sporingsbegivenheder giver dig mulighed for at se, hvordan brugerne interagerer med dine produkter. Dette kan omfatte køb af en vare, visning af en side, download af en White Paper eller enhver anden brugerinteraktion langs dine kunders rejse. Begivenhedssporing er afgørende for at optimere dit websteds konverteringer, hvad enten det er at generere flere kundeemner, flere ordrer eller enhver anden konvertering, der er afgørende for din virksomheds succes.

Hvornår og hvor interagerer dine kunder?

Sidst men bestemt ikke mindst kommer spørgsmålet om, hvor og hvornår interagerer dine kunder med dit websted? I analytics speak kaldes dette almindeligvis en sidehændelse. Sidehændelser muliggør placeringen af en bruger, så vi ved, hvilken side de var på, hvilken enhed de bruger, og hvornår de udførte handlingen. Enhver, der er fortrolig med Google Analytics, vil forstå sidehændelser (i GA kaldes de sidevisninger eller sessioner). Sidebegivenheder giver dig mulighed for at beregne og bestemme afvisningsprocent, destinationssider, udgangssider og gennemsnitstid på siden. Sidehændelser er kritiske for at vurdere ydeevnen på en side, da de udgør det fundament, hvormed dine konverteringer, der er defineret i dine sporingshændelser, sammenlignes.

Kraften i 3 i en (CDP) virkelighed

For at afrunde ting giver en CDP en skalerbar og standardiseret løsning til sporing af de tre typer kundedatatyper, der er forklaret ovenfor. Når først kundedatasporing er implementeret, kan CDP strukturere centraliserede kundeprofiler (enkelt visning af kunden), hjælpe med at muliggøre personalisering i realtid, forenkle styring og vedligeholdelse af dataindsamling og deling på tværs af forskellige marketingsystemer, GDPR-overholdelse og meget mere.

Eller sagt anderledes, en CDP giver dig mulighed for at spore både kvantitative og kvalitative data om dine brugere og deres interaktion med dit websted, samtidig med det giver dig rige og kontekstuelle oplysninger om, hvordan du forbedrer din kunderejse.

For at lære mere om at samle dine kundedata, kan du kontakte Kruso for at se, hvad en CDP-løsning kan gøre for din virksomhed.