Kruso Logo
Kontakt os

Kvalitetskode med få principper for udvikling.

Når alt haster, og uret starter, før Visual Studio har indlæst ReSharper, Stilles der store krav til kodekvalitet fra start.

Når alt haster, og uret starter, før Visual Studio har indlæst ReSharper, stilles der store krav til kodekvaliteten fra start. Enhver antimønster, ulæselig kode og friktion kommer tilbage og kræver ekstra tid fra dig og dine kollegaer

Dertil kommer, at vi altid koncentrerer os om brugerne først for at sikre, at de bliver ordentligt forstået, taget hånd om og er tilfredse med det digitale produkt, processen og kommunikationen til enhver tid for at sikre, at de fortsat anmoder om nye funktioner.

Grundlæggende principper for udvikling

Ved at følge et par udviklingsprincipper for at sikre, at du har de rigtige værktøjer til at hæve din egen kodekvalitet, men også dine kollegaers gennem kodevurderinger, vil der i sidste ende bliver udviklet bedre løsninger. Du har sikkert hørt om nogle af dem før, og hvis ikke, så er det aldrig for sent at lære. Jeg vil anbefale at fokusere på et princip ad gangen, og prøve at opbygge en rutine i dit daglige arbejde med følgende principper, og team up med en kollega om nødvendigt.

Her er nogle principper som jeg anbefale dig at lære, hvis du vil bygge bedre løsninger og gøre det sjovere at komme tilbage til dine tidligere koder.

Princip, DRY

Dette princip sigter mod at sænke den tekniske kløft og fjerne eventuelle afskedigelser i din kode.

Don’t Repeat Yourself

Der skal kun være en måde at implementere en bestemt kodeblok på, så når du skal gå tilbage til din kode, skal du kun opdatere den en gang og automatisk få den anvendt på alle forekomster af den pågældende kode.

Princip, SOLID

Dette er ikke et princip, men nærmere en forkortelse for fem principper. Formålet med SOLID er at fremstille software, der er let at vedligeholde og udvide. Derudover hjælper det også med at undgå code smells og gør det lettere at refactor kode. Det lyder næsten for godt til at være sandt, og hvilken CTO ikke ville elske at have en udvikler med disse kvaliteter, der skaber let vedligeholden, udvidelig koder og undgår code smells.

SOLID vil gøre din udvikling bedre, og ved at følge disse få principper vil kvaliteten af ​​dit arbejde også blive forbedret. Men vær opmærksom på, at det ikke er noget, du vil lære at mestre natten over. Det kræver din fulde opmærksomhed for at implementere nye vaner omkring principperne.

Single Responsibility Principle Open Closed Principle Liskov Substitution Principle Interface Segregation Principle Dependency Inversion Principle

Princip, SLAP

Du kender følelsen, når du skal vende tilbage til nogle gamle koder, implementeret af en kollega eller endnu værre, dig selv, og udvide den med den nyeste funktionsanmodning. Dette princip hjælper dig med at skabe læseligt, genanvendelig, testbart m.fl, ved at undgå lange funktioner.

Single Level of Abstraction Principle

Opdel din funktion i små funktioner efter abstraktionsniveauet. Dine metoder skal sigte mod blot at gøre en ting.

"Functions should just do one thing, and they should do it well."

- Robert Martin

For at undgå brud på DRY-princippet gentager jeg ikke internettet ved at forklare principperne i detaljer her.

Har du fået appetit på at dykke ned i kodeprincipperne, kan du læse om dem her;  SLAP SOLID DRY