Kruso Logo
Kontakt os

Samarbejde mellem kunden og leverandører i agile projekter.

I hvilken situation giver det bedst mening at inkludere Client Partner eller projektleder i dit projekt? Og hvornår er det oplagt at tage kontakten direkte med udviklingsteamet?

Samarbejde mellem kunde og leverandør i agile projekter

In Kruso, we most often work with agile development, where digital solutions are developed and delivered on an ongoing basis. Agile development means that the customer and the supplier work closely together to create a digital solution. This means that the solution will better hit the customer's goals from the start. But it also requires a higher degree of understanding and insight between customer and supplier than the classic plan-driven development methods such as the waterfall model.

A traditional challenge in digital projects may be that the customer primarily represents a business approach to digital development and not a technical one. Conversely, the supplier has the technical knowledge and knowledge of digital development processes, but not necessarily insight into the customer's business.

The problem with this may be that the customer and supplier do not understand each other well enough and the likelihood of misunderstandings increases. We at Kruso increasingly find it important to adapt the collaboration, both during development and in subsequent operations, to the individual customer. Customer-supplier organization is not a static size and must be adapted relative to the capabilities and knowledge of both parties.

Grundprincippet i vores forretningsmodel er, at vores kunders forretning med os giver værdi. Både under projekter og i de efterfølgende services. Og at det team, der inkluderes i din videreudvikling tilføjer de nødvendige kompetencer som et succesfuldt outcome.

- Marie Toft Odgaard, Project Manager, Kruso

Tilpasning af samarbejdsorganisationen

Der er en tendens til at flere og flere af vores kunder får In-House tekniske kompetencer. Tidligere var Kruso de eneste, der vidste, hvordan et website skulle kodes og udrulles. Nu oplever vi i stigende grad en tendens til, at kunderne besidder nogle af de tekniske færdigheder og kompetencer.  

Samtidigt arbejder vi i stigende grad med kunden, på det forretningsstrategiske niveau og har tæt indblik i kundens forrentning og strategi. I det lys, er det, at forstå og tilpasse samarbejdsorganisationen til omstændigheder og kompetencer, vigtigere end nogen sinde før.  

I Kruso har vi længe arbejdet med paradigmet, at det må aldrig være vores organisering, der står i vejen for samarbejdet. Vi mestre standardprocedure og Governance til fulde netop for at være i stand til at afvige, når det gælder.  

Vi får ofte spørgsmålet ”må man ikke ringe direkte til en udvikler”, som alternativ til at skulle via service desk, over en projektleder og så videre. Svaret er selvfølgeligt ”ja, det må du godt”. Det er klart, at sidder man som kunde f.eks. med teknisk viden, da skal flaskehalse fjernes så processen bliver så kort som muligt.  

Betingelse er bare, at vi har taget stilling til, hvordan og hvornår. Det afhænger af situationen og, hvilke kompetencer hver part besidder. Det er her relevant at forholde sig aktivt til behovet for gensidig viden. 

Behov for afdækning af kompetencer

En god måde at angribe spørgsmålet på er ved at lave en simpel afdækning af kompetencer på begge sider af kunde-leverandørforholdet. Nedenstående model illustrerer en generel måde at vurdere behovet for at erhverve sig viden om den anden part, kunde eller leverandør. Modellen kan bruges som vejledning i, hvilke kompetencer, begge parter bør have.