Kruso Logo
Kontakt os

Konkurrence- og Forbruger­styrelsen

En Umbraco 10 multisite-løsning i et moderne re-design.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST) arbejder for høj forbrugervelfærd og velfungerende markeder, som kan stimulere vækst og innovation for hele det danske samfund. De håndhæver konkurrencelovgivningen, fremmer konkurrencen om offentlige opgaver og bidrager til udvikling af forbrugerpolitikken.

I efteråret 2021 vandt Kruso udbuddet om drift og videreudvikling af KFSTs multisite-løsning bestående af i alt 11 websites.

ForbrugerombudsmandenGennemgående re-design

Konsistens på bred multisite-løsning

KFST understøtter foruden kfst.dk en lang række undersider, heriblandt forbrugerombudsmanden.dk, forbrug.dk og naturskaderaadet.dk, som alle er en del af den samlede multisite-løsning.

Løsningen har derfor krævet en høj grad af konsistens, der sikrer et gennemgående design-DNA på alle sider.

5 gode råd til UX design til offentlige hjemmesiderViden

Moderne tværgående re-design

KFST havde et klart ønske om at relancere alle sider i et mere moderne og tidssvarende design, der sikrer en mere intuitiv og brugervenlig brugeroplevelse for sidernes forskellige målgrupper.

Hertil skabte vi et nyt UX-design, der blev suppleret af et moderne UI-design, som understøtter KFSTs professionelle og nordiske DNA. Designet har derudover haft tilgængelighedskravene i webtilgængelighedsloven for øje for at sikre den optimale brugeroplevelse for alle brugere uanset handicap eller ej.

Opgradering til nyere Umbraco version

Som en aktiv styrelse i den danske stat, ligger sikkerhed højt på dagsordnen hos KFST, hvorfor en opgradering til en nyere Umbraco version har været alfa-omega under projektet. I og med at Umbraco stopper al support af Umbraco 7 efter september 2023, vil KFST stå overfor potentielle sikkerhedsproblemer, som følge af en forældet software. Netop derfor har vi rådet KFST til at lade den samlede løsning opgradere til en nyere Umbraco version, der fremtidigt vil blive aktivt vedligeholdt og supporteret.

Søgemaskine som følger alle standarder

En af de større tekniske ændringer ligger i KFSTs søgemaskineløsning, som før var custom-made og derfor ikke fulgte Umbracos standarder. Dette betød at opgraderingen til en nyere Umbraco version ikke kunne foretages direkte. I den nye løsning har KFST fået den seneste udgave af Umbracos søgemaskine, der ligeledes fremtidigt til vil blive vedligeholdt og supporteret af Kruso.

Fortsat vedligeholdelse og fremtid udvikling

Efter løsningens launch vil Kruso fortsat fungere som aktiv teknisk samarbejdspartner for KFST og supportere samt vedligeholde løsningen. Her vil vi løbende stå for implementering af nye features og sikkerhedsforanstaltninger, således at KFSTs multisite-løsning altid fremstår af højeste kvalitet.

Kontakt os