Kruso Logo
Kontakt os

Københavns Kommune.

Relancering af Københavns Kommunes online kultur- og eventunivers.

Københavns Kommune har en ambition om at være en international metropol for livskvalitet og vækst, hvor kultur- og fritidslivet skal bære præg af høj kvalitet og social inklusion. Kultur- og fritidslivet bugner af alt fra kunstudstillinger, koncerter og markeder til idræts- og foreningstilbud, hvor frivillige ildsjæle og foreninger er nøglepersoner i udviklingen af København som en levende by med kant.

I den kontekst indgik kommunen i juli 2020 et samarbejde med Kruso om design og udvikling af et nyt online eventunivers som en central, integreret del af inspirationssøgning og booking af kultur- og fritidsarrangementer for borgere og besøgende i København.

Horisontal + vertikal videreudvikling af ”Fremtidens Webplatform” i Drupal 9

Event-universet er udviklet som ét af 6 parallelle projektspor under projektet ”Fremtidens Webplatform”, et samlet relanceringsprojekt for Københavns Kommunes web-platform. Visionen for det samlede projekt var at udvikle en ny, fleksibel modulær web-arkitektur, som skulle sikre en enkel og tidssvarende brugeroplevelse i præsentationslaget, og samtidig give kommunens mange hundreder webredaktører både støtte og frihed til at producere og vedligeholde indhold via intuitive arbejdsgange i Drupal CMS.

Krusos udviklingsarbejde skulle tage afsæt i et delvist færdiggjort basis design- og modulsystem. Det var et succeskriterie for Krusos design-team at finde den rigtige balance imellem vertikal videreudvikling af de eksisterende moduler med mest mulig genanvendelse af mikro interaktionsprincipper og horisontal udvikling af helt nye koncepter, under hensyn til økonomi og udviklingshastighed.

Designet til at inspirere

I modsætning til de serviceorienterede sites, hvor mere eller mindre fokuserede borgere søger effektiv målindfrielse, skulle den nye eventplatform også i høj grad understøtte eksplorative brugerrejser, drevet af nysgerrighed og inspirationssøgning. For designopgaven betød det konkret, at der i konceptudviklingen af f.eks. liste- og kalendervisninger, skulle findes løsninger, som kunne facilitere overskuelighed og umiddelbar handling – og samtidig inspirere brugerne og pirre deres lyst til at udforske og bevæge sig på tværs af kommunens omfattende katalog af kultur- og fritidstilbud.

Iterativ, mobile first-design tilgang

Designudviklingen blev gennemført via et iterativt sprint-forløb hvor hypoteser, problem-formuleringer og koncepter blev udviklet, testet og raffieret. Tests foregik dels interne subject matter experts hos kommunen og dels via et bredt sammensat borgerpanel af slutbrugere med forskellige forudsætninger, rekrutteret af Københavns Kommune med afsæt i high-fi interaktive prototyper. Denne tilgang gav design-teamet og kommunen mulighed for at tidligt afprøve og kvalitetssikre dels fundamentale visuelle logikker og informations-arkitektur, men også specifikke detailløsninger som fx sprogbrug og mikrointeraktioner.

Det gav projekt- teamet friheden til at eksperimentere og finde de bedste løsninger uden at kompromittere tidsplanen for den tekniske implementering.

Prototypen tog udgangspunkt i en mobile first-tilgang, da hovedparten af kulturforbrugerne fortrinsvist opsporer kulturtilbud og oplevelser via mobilen.

Tilgængelighed i højsædet

På samme måde som på de borgerservicerettede sider skal kultur- og eventområdet leve op til høje standarder for webtilgængelighed. Som en integreret del af udviklingsforløbet faciliterede vi derfor tilgængelighedstests med sigte mod en efterlevelse af minimum WCAG 2.1- standarder, og sikrede således, at også borgere med funktionsudfordringer vil kunne tilgå og opleve Københavns Kommunes tilbud på kultur- og fritidsområdet på en brugervenlig og tilgængelighed måde.

Kontakt os

Mød holdet