Kruso Logo
Kontakt os

GDPR-løsning til Publify-kommunerne.

Styrken ved Publify udviklingsfællesskabet

I blogindlægget 'Publify samarbejdet kan løse GDPR-udfordringer' skrev vi om fordelene ved Publify-kommunernes samarbejde med Kruso om at udvikle en CMS platform baseret på Umbraco, der kan løse de udfordringer, som GDPR har medbragt. Kruso har netop taget et stort skridt mod at løse disse udfordringer ved at lave et GDPR-dashboard samt en måde at beskytte Publify-kommunernes brugere mod tredjeparts dataindsamling på sociale medier, kommunerne anvender.

”GDPR-dashboard” giver dataoverblik på kommunale webløsninger

Med indtoget af EU's dataforordning, har EU-borgere fået nye, udvidede juridiske rettigheder i forhold til at råde over egne persondata.

”Right to be forgotten” og ”Right to (data) portability” er centrale I den forbindelse. Begge dele bliver nu nemmere for kommuner i Publify-udviklingsfællesskabet, da Kruso netop har udrullet et dedikeret GDPR-dashboard på disse Umbraco-løsninger.

Redaktører kan nu - på borgerens anmodning - fremsøge data om borgeren, som måtte findes på kommunens website. Med få klik kan redaktøreren herefter fjerne personlige data, som kommunen har liggende i form af indsendte formularer, nyhedsbrevstilmeldinger, sideabonnementer og andre datakilder.

Tanken med GDPR-dashboardet har været at tydeliggøre vigtigheden af ansvarlig omgang med persondata, ved at give redaktører en værktøjskasse til at foretage handlinger og holde et overblik. F.eks. vises en liste over backoffice-brugere som sjældent benytter deres login, og som derfor potentielt kan gå i glemmebogen og udgøre en sikkerhedsrisiko. Ligeledes tilbydes et overblik over formularer, som kan indeholde særligt følsomme oplysninger, og som redaktører derfor bør være ekstra opmærksomme på. GDPR-dashboardet sparer med andre ord kommunens redaktører for håndholdt arbejde og understøtter borgernes ret til at have styring med, og råderet over, egne data.

Beskyttelse mod 3. parts dataindsamling

Kommunale kunder kan have gavn af at vise uddrag fra sociale medier på deres websites, for at være med til at give besøgende glimt af hverdagen og pulsen i kommunen. Med Krusos nyeste GDPR-opdatering (som også indeholder tidligere nævnte dashboard), sørger Kruso for at agere proxy, således at indhentningen af data fra de sociale medier, som kommunerne anvender, foregår på sikker vis og beskytter den besøgendes private data mod indsamling fra en tredjepart.