Kruso Logo
Kontakt os

Folke­tinget.

Overtagelse, drift og videreudvikling af Folketingets omfattende Sitecore multisite portalløsning med nye projekter, der skal bidrage til borgernes deltagelse i demokratiet.

Folketinget er Danmarks parlament, hvor al lovgivning i Danmark bestemmes og forvaltes af de 179 folkevalgte folketingsmedlemmer og hele Folketingets organisation. Folketingets administration består af over 400 medarbejdere der håndterer alle kommunikationsopgaver over for det offentlige og politiske Danmark og landets borgere i almindelighed.

Udfordring

Folketinget arbejder løbende med at forbedre måden, hvorpå offentligheden kan følge med i det parlamentariske arbejde. Derfor havde debrug for en digital samarbejds- og sparringspartner til at skabe den bedste digitale oplevelse for borgerne. I juli 2020 blev Kruso valgt som Folketingets nye digitale leverandør til at overtage, drive og videreudvikle Folketingets omfattende Sitecore multisite portalløsning. Den er baseret på Sitecore 9.1 og driver primært www.thedanishparliament.dk, www.eu.dk og www.folketingstidende.dk samt en række subsites og integrationer til Folketingets interne systemer. Efter et grundigt og succesfuldt overtagelsesforløb henover sommeren 2020 har vi overtaget ansvaret for løsningen, som vi i dag driver og videreudvikler med et dedikeret team.

Langsigtet løsningsplan for Folketinget.dk

Efter endt overtagelsesfase er vi begyndt at formulere et mere langsigtet roadmap, der indeholder mange større projekter så som en fuld opgradering til de nyeste Sitecore-versioner, nye subsites, nye funktionaliteter og moduler, smartere integrationer til tredjepartssystemer, samt generel refaktorering af forældet kode. Endelig har vi initieret en strategisk baseret UX- og designproces, der arbejder med løbende optimering af brugeroplevelsen af sitet og de enkelte services.

En ny oversigtsfunktion over Folketingssalen.

I januar 2021 begyndte arbejdet på et nyt projekt for Folketinget. Idéen til projektet udsprang af, at man havde en grafisk designer til at vedligeholde en ”håndlavet” oversigt over salen og medlemmerne på de enkelte pladser. Dette var besværligt, fordi alle ændringer skulle foretages manuelt i oversigterne, som efterfølgende skulle printes fysisk til brug i salen og publiceres til hjemmesiden.

Derfor ønskede Folketinget en automatisk genereret, interaktiv oversigt over salen og medlemmerne, baseret på data fra Folketingets bagvedliggende systemer, hvor man for hver mødedato kunne se hvilke medlemmer og ministre, der sidder på hvilken plads. Desuden skulle man kunne filtrere visningen i forhold til partier, udvalg, valgkreds, ordførerskab, mv., samt have mulighed for at blive ledt videre til yderligere oplysninger, herunder biografi for hver enkelt person i salen. 

Kunden ønskede en fleksibel løsning af oversigten, så en variant med perspektiv som set fra talerstolen også var mulig. Denne, samt den overordnede oversigt, skulle begge være printbare, så de kunne anvendes af eksempelvis Folketingets formand til møder i salen. Dertil ønskede de en statistik-visning, hvor man for hver samling kan se medlemmernes fordeling på køn, aldersgruppe, valgkreds, antal år i Folketinget samt mandatfordeling. Ligeledes skulle der være mulighed for at se en oversigt over salen på lovforslagssider, hvor man for hver afstemning kunne se, hvem der var til stede i salen, og om de har stemt for eller imod. 

Udvikling af salsoversigten.

Kruso gennemgik først den ønskede funktionalitet og design for løsningen sammen med kunden, og udarbejdede herefter en arkitektur for løsningen, i tæt samarbejde med kunden, der leverer det data, der ligger til grund for oversigten. Udover kundens ønske om en pæn oversigt, der var let at forstå for brugerne og samtidig overholdt tilgængelighedskrav, var det undervejs meget væsentligt at validere, at de viste oplysninger på salsoversigten var korrekte. 

Løsningen er baseret på dataudtræk fra Folketingets systemer, og er implementeret i React. På denne måde kan brugeren se folketingsmedlemmernes, regeringens og partiernes placering i Folketingssalen til møder, samt udforske sammensætningen af Folketingets medlemmer for en given mødedato.

Med salsoversigten har kunden opnået den fordel, at der for enhver mødedato kan genereres en interaktiv salsoversigt, samt statistik-visning, ligesom man kan få et fysisk print af salsoversigten, uden at det kræver "håndholdt" redesign, når der er ændringer. Det gør det nemmere for Folketinget rent administrativt, og giver en langt mere interessant og informativ oplevelse for besøgende på sitet. 

Salsoversigten kan findes her.

Et langsigtet samarbejde.

Kruso er i dag - og i de kommende 4-8 år - Folketingets primære digitale partner og leverandør med ansvaret for teknisk drift, udvikling og support af hele Folketingets Sitecore-baserede hjemmesidekompleks, inklusive strategirådgivning, UX- og designoptimeringer. Folketinget har løbende nye projekter i støbeskeen, men for salsoversigten er der planer om at kunne generere en salsoversigt til brug for Ungdomsparlamentet samt i forbindelse med Nordisk Råd, så de deltagende ved, hvor de skal sidde i salen.

Kontakt os

Mød holdet