Kruso Logo
Kontakt os

Forbruger­ombuds­manden

Gennemgående re-design af visuelt udtryk.

Forbrugerombudsmanden er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med, at virksomheder overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Forbrugerombudsmanden tager i sit arbejde hensyn til forbrugerne i forhold til markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Derudover arbejder Forbrugerombudsmanden på at fremme forbrugernes kendskab til deres rettigheder, samt styrke indsatsen over for virksomheder, der ikke overholder loven. 

Konkurrence- og ForbrugerstyrelsenMultisite-løsning

Et led af en større multisite løsning

Forbrugerombudsmanden er en del af en større multisite-løsning for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (KFST), som består af i alt 11 undersider.

Løsningen består af et større re-design af alle siderne samt opdatering til en nyere Umbraco software, der sikrer KFST mod potentielle sikkerhedsproblemer, som følge af en forældet software samt fremtidig aktiv vedligeholdelse og support. 

Vejen mod et nyt visuelt DNA

Forbrugerombudsmanden havde et klart ønske om at give deres visuelle udtryk en overhaling med et moderne look, der samtidigt ville give Forbrugerombudsmanden mere personlighed og et unikt udtryk, der sikrer et større kendskab og genkendelighed.  

Vi evaluerede den eksisterende løsning med afsæt i veletablerede usability-heuristikker, og kunne på den baggrund opstille hypoteser om grundlæggende generiske usability-udfordringer på løsningen. Herudover evaluerede vi Forbrugerombudsmandens digitale visuelle identitet og ”brand value” ud fra en række objektive kriterier som ”tidssvarende designparametre”, ”visuelt myndighedssprog”, ”www-æra”, osv. 

Det tidligere design bar præg af en meget flad opbygning, der ikke inspirerede brugeren til at dykke ned i indholdet på sitet. Et sted vi rykkede ind, og skabte derfor et nyt design bestående af flere forskellige moduler, som bryder siden op i mindre dele, hvilket er med til at gøre siden mere levende og spændende at scrolle igennem. Dertil har det nye design sikret en nemmere navigation og forståelse af sitet. 

Udtryk skaber indtryk, også for en myndighed

Godt design er æstetisk gennemført. Et æstetisk gennemført produkt vil, sammenlignet med et, der er funktionelt gennemført, men æstetisk svagt, oftest blive vurderet som mere brugervenligt – UANSET om det funktionelt er svagere.  

Til den nørdede læser kan du her læse mere om aesthetic-usability effect her.  

Indfrielsen af potentialet i UX-laget, som i et digitalt produkt faciliterer funktionaliteten, er altså i høj grad afhængig af den æstetiske kvalitet i UI-laget. For æstetisk attractiveness skaber tiltrækning, og tiltrækning skaber og fastholder engagement!   

5 gode råd til UX design til offentlige hjemmesiderViden

Nytænkt design-DNA

Det nye design-DNA består blandt andet af et nyt farveskema, ny fontfamilie, ikondesigns og andre elementer der i sammenspil giver Forbrugerombudsmanden et visuelt udtryk, der udviser tradition, seriøsitet og troværdighed. 

Farveskemaet består af grålige toner, som suppleres med en dyb bordeaux farve, der trækker referencer til både Dannebrog og den danske stat som en samlet enhed. Fontfamilien supplerer det stramme design, med smalle og simple versaler, der ligeledes kommer til udtryk i de nye ikondesigns. 

Effektiv design-proces via agile co-creation metoder

Det nye forbrugerombudsmanden.dk er et produkt af en blended design-proces, hvor Krusos team af UX & UI-specialister via en iterativ model gradvist har udviklet det nye løsningsdesign. Design-teamet har arbejdet tæt sammen med Forbrugerombudsmandens produktejere og subject-matter experts, som løbende er blevet inddraget via faste review-sessioner. Denne åbne og inddragende model har dels sikret skalérbarhed i koncepterne men også et frit og afprøvende forum for Forbrugerombudsmandens team, hvor både idéer og bekymringer er blevet artikuleret og efterfølgende undersøgt.   

Design-indsatsen udmundede i en samlet designspecifikation, herunder:   

  • User story-katalog og brugerrejse-flows  

  • Interaktiv designprototype (Informationsarkitektur, grundlæggende navigationskoncept, mikro-interaktionskoncepter, CTA, mv.)  

  • Nyt digitalt CVI/grunddesign med corporate typografi, farvepallette, ikonografi, grid/spacing, animation og transition, mv. 

Kontakt os