Kruso Logo
Kontakt os

smartBRIDGE Hamburg

Den Digitale Tvilling af Köhlbrandbroen

CustomQuake – part of the Kruso family - i samarbejde med broingeniørerne fra MKP og WTM, står bag udviklingen af den digitale tvilling af Hamborgs Köhlbrandbro. Dette pilotprojekt, initieret af Hamburg Port Authority, sigter mod at digitalisere den traditionelle, manuelle vurdering af broens tilstand i overensstemmelse med DIN 1076 standarden. Med sin stigende alder, er Köhlbrandbroen en vital trafikåre i Hamborgs havn, der står over for store vedligeholdelsesudfordringer.

Fra ambitioner til teknologisk innovation

Projektets ambition var at realisere en vision for fremtidens brovedligeholdelse. Det inkluderede udviklingen af en flerlags, webbaseret, tredimensionel platform for at fremvise et brugervenligt interface. Denne interface visualiserer et jævnt 3D-model, hvori alle relevante data er organiseret hierarkisk. Projektet integrerede data indsamlet fra sensorisk overvågning ved hjælp af mere end 500 sensorer, sammen med data fra Building Information Modeling (BIM), standard inspektionsdata i henhold til DIN 1076, og særlige diagnostiske tiltag – alt sammen forenet i en omfattende overvågningsindsats. 

smartBRIDGE Hamburg

Eksplicit brugeroplevelse med 3D-modeller

SmartBRIDGE Hamburg-projektet forbedrer vedligeholdelsen af Köhlbrandbroen og samtidig evaluerer hvordan forskellige koncepter kan anvendes på andre konstruktioner. Ved at kombinere sensorbaseret dataindsamling med andre informationskilder, og ved at visualisere disse på en innovativ 3D-model, blev der skabt en fornyet brugeroplevelse, som giver vedligeholdelsespersonale adgang til konstant opdateret data om broens tilstand. Applikationen, udviklet gennem et tværfagligt samarbejde, formår at skjule sin kompleksitet, samtidig med at den giver specialister som broingeniører og -inspektører dybdegående indblik i data, støttet af brugervenlighedstests og fokusgruppefeedback. 

Kobling af intuitivt design med komplekse data

 Integrationen af forskellige heterogene datakilder i SmartBRIDGE Hamburg-projektet blev gennemført via en række grænseflader ind i en digital tvilling, hvor data blev samlet og aggregeret. Derudover blev der udviklet et intuitivt, navigerbart og synkroniseret frontend, som kombinerede et 2D-weblag med placerede informationer i et 3D-model. Dette gjorde det muligt at fremstille datastrømme, tilstandsindikatorer, skader og lignende på en realistisk måde, hvilket gjorde brugergrænsefladen lettilgængelig og brugervenlig.

Udforskende komponenter

SmartBRIDGE Hamburg-projektet anvender et brugervenligt og intuitivt frontend-system, som kombinerer et overskueligt 2D-weblag med dybdegående informationer i en 3D-model. Dette system gør brugen af "Point-of-Interest"-konceptet, som giver en klar og realistisk visning af vigtige data som tilstandsindikatorer, skader og lignende, hvilket gør det nemt for brugeren at navigere og forstå komplekse data. 

Projektet SmartBRIDGE Hamburg består af: 

  • conditionCONTROL, en webbaseret applikation for generel datahåndtering. 

  • arCONTROL, en Augmented Reality (AR) version, der giver en dybdegående og interaktiv visning af tilstandsoplysninger direkte på stedet. 

  • Reallabor, en offentlig og demonstrativ version, som tilbyder guidede ture og spændende, kommenterede begivenheder for en hands-on oplevelse. 

Skridt mod fremtiden

SmartBRIDGE Hamburg integrerer traditionelle inspektionsmetoder med nye digitale værktøjer, hvilket muliggør en effektiv sammenfletning og analyse af data fra forskellige kilder. Dette giver en omfattende og samlet tilstandsvurdering i en enkelt arbejdsproces. Med sin innovative tilgang markerer SmartBRIDGE Hamburg et vigtigt skridt i udviklingen af nye inspektionsmetoder inden for bygningsbranchen.