Kruso Logo
Kontakt os

Region Nord­jylland.

En konsolideret digital multisite platform

Region Nordjylland består af 11 kommuner, og servicerer mere end 580.000 borgere i det nordlige Danmark. Region Nordjylland forvalter vigtige offentlige services på hospitals – og sundhedsområdet. Udover dette, tager de sig af en lang række sociale udviklingsprojekter på tværs af de 11 kommuner.

Udfordring

I 2013 startede samarbejdet mellem Region Nordjylland og Kruso, der ønskede at udskifte deres eksisterende website. De ønskede at skabe en omfattende web portal, der tilbød en sammenhængende digital serviceoplevelse for alle brugere. Den nye platform skulle konsolidere en lang række af individuelle websites for regionens fire hospitaler, 17 sundhedsinstitutioner og mange andre mindre sites til en og samme platform.

Løsning

Kruso udviklede en digital multisite platform, som håndterer alle relevante subsites i én løsning. Systemet er bygget i Sitecore, og bliver drevet udfra en klar styringsmodel, der sikrer en stærk synergi mellem centraliserede og decentraliserede funktionaliteter og arbejdsprocesser. Platformen integrerer med flere af regionens IT systemer.

Resultat

Region Nordjylland har i dag en løsning, som tydeligt viser signifikante reduktioner i omkostninger og tydeligere brand kommunikation på tværs af de forskellige institutioners hjemmesider, grundet den stærke styringsmodel.