Kruso Logo
Kontakt os

Duka.

Kruso har færdigudviklet og implementeret en lang række backlog af ændringsønsker og optimeringer. Samt en række aktiviteter omkring UX og optimering af brugerrejsen, med særligt fokus på abonnementer.

Den Aarhusianske virksomhed Duka har siden 2011 hjulpet over 30.000 brugere videre via IT-Support, computerhjælp og innovative IT-serviceordninger. Dukas grundtanke er, at en computer skal være både nem at købe, eje og ikke mindst bruge. Kort fortalt handler det hele om at sælge computere til forbrugeren, der leveres køreklar direkte fra kassen.

En ny digital partner til Duka

Duka’s nuværende digitale platform, inklusiv commerce-løsning blev lanceret i 2019 af en anden partner end Kruso. Deres tidligere løsning er, ligesom vores nye løsning, bygget på Umbraco/Ucommerce. Duka oplevede dog hurtigt efter lancering at backend var opbygget uhensigtsmæssig i forhold til redaktørernes og E-commerce managers daglige arbejde. F.eks. var en række primære Commerce funktioner udviklet i CMS’et fremfor i UCommerce hvorved det fulde potentiale i Ucommerce ikke blev udnyttet. Samtidig stod Duka overfor en større ekspansion ind på flere nye markeder hvilket affødte en lang række nye krav og behov til løsningen. På den baggrund besluttede Duka at finde en ny digital partner der kunne arbejde mere agilt og havde erfaringer med effektiv skallering og løbende datadreven optimering af digitale platforme. Dette resulterede i at Duka i sommeren 2020 skiftede til Kruso.

Fokus på en fleksibel kodebase

Den proces som Kruso er indgået i med Duka kan ikke blot koges ned til ét forbedringsspor. Der er opbygget en lang backlog af ændringsønsker og optimeringer som Kruso har færdigudviklet og implementeret. Vi har lavet en så begrænset refakturering af koden som muligt, med fokus på at opnå en mere fleksibel kodebase der sikrer kortere time to market til en lavere omkostning. Derudover er vi i gang med en række aktiviteter omkring UX og optimering af brugerrejsen særligt med fokus på abonnementer.

De første positive resultater

Det første store resultat var en forsimpling af hosting platformen, der nu er en 100 % Cloud baseret løsning i Azure. Dette sikrede effektiv skalering og ikke mindst sikkerhedsmæssige fordele. Allerede her gav de første UX-koncepter positive resultater, i form af positiv bruger feedback. I 2020 stod Duka med en løsning, der blandt andet indeholdt et dynamisk checkoutflow. Kort fortalt ændres checkoutflowet for Dukas kunder alt efter hvilket produkter, der ligger i kundens kurv. Duka kan modulere dette pr. produkt i Umbraco. Dette har sikret effektiv skalering og ikke minds sikkerhedsmæssige fordele.

Digitale ambitioner

Duka har gennem hele processen udvist store digitale ambitioner, hvilket betyder at vi her i 2022 stadig agerer som digital strategisk partner for virksomheden og arbejder for en moderniseret platform, der indeholder innovative funktionaliteter.

Mød holdet