Kruso Logo
Kontakt os

DPA-System.

En kompleks micro service baseret G2B selvbetjeningsplatform for materialespild.

DPA-System er en selvejende, non-profit organisation, som under Miljøbeskyttelsesloven har til opgave at administrere reglerne om producentansvar for produktgrupperne elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer og udtjente biler.

Ambitiøst moderniseringsprojekt

Sammen med Kruso har DPA søsat et ambitiøst moderniseringsprojekt hvor vi sammen skaber næste generations ”producentansvarsregister” der i langt højere grad forsimpler, effektiviserer og automatiserer arbejdsgange, sikrer mere stabil drift og giver højere fleksibilitet i forhold til videre udvikling og minimerer fejlkilder.

I vinteren 2017/18 overtog vi det eksisterende system som vi driftede videre alt imens vi påbegyndte det indledende tekniske analysearbejde af det nuværende system og omkringliggende tekniske landskab. Samtidig formulerede vi igennem en teknisk og organisatorisk afklaringsfase den tekniske vision for det fremtidige system, udviklede systemarkitektur og definerede scope for første version af det nye producentregistersystem, inden vi gik igang med selve kodning.

Vi har i dag lanceret den første version (MVP) af det moderniserede Producentansvarsregisteret og har i den forbindelse lagt de arkitektoniske byggesten for hvordan DPA-System i fremtiden kan overholde lovkrav, inddrage nye forretningsområder, samtidig med at den daglige drift sikres. Vores arbejdsopgaver spænder over detaljeret systemarkitektur, komplekse integrationer, afklaring og forsimpling af eksisterende forretningslogik og implementering af en åben microservice og API baseret tilgang til data i .Net Core. Vi følger en nøje planlagt agil migreringsplan hvor driften og brugen af DPA-Systems eksisterende producentansvarsregister udfases løbende efterhånden som de enkelte funktioner bliver re-implementeret i det nye system som nye micro services.