Kruso Logo
Kontakt os

ESG

Bæredygtighed og socialt ansvar hos Kruso   

Læs om vores forpligtelse til Miljø, Samfund og God Ledelse (ESG).

Hos Kruso er vi dedikerede til at skabe en positiv indflydelse på verden. Vi anerkender, at ansvarlig forretningspraksis er nøglen til bæredygtig vækst og socialt ansvar. Derfor har vi udarbejdet en ESG rapport.    

Denne rapport beskriver vores indsats og resultater inden for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder. Denne rapport giver et klart billede af, hvordan vi håndterer bæredygtighed, social ansvarlighed og god ledelse, og samtidig viser vores engagement i gennemsigtighed og ansvarlighed. 

Vores støtteområder

  Danmarks Naturfredningsforening 

  Danmarks Naturfredningsforening arbejder for at beskytte naturen og miljøet i Danmark. Ved at støtte denne organisation bidrager vi til bevarelsen af Danmarks unikke natur og biodiversitet. Vores mål er at fremme en bæredygtig fremtid for kommende generationer gennem vores støtte. 

  Sport ’n’ Charity 

  Sport ’n’ Charity kombinerer sport og velgørenhed for at støtte udsatte børn og unge. Vi mener, at sport kan være en kraftfuld drivkraft for social forandring. Derfor støtter vi deres arbejde med at skabe muligheder og forbedre livsvilkår for dem, der har mest brug for det. 

  UNICEF   

  UNICEF arbejder globalt for børns rettigheder og velfærd. Vi støtter UNICEF's mission om at sikre, at alle børn har adgang til sundhed, uddannelse og beskyttelse mod vold og udnyttelse. Ved at støtte UNICEF bidrager vi til en bedre fremtid for børn over hele verden. 

  Hvorfor disse organisationer? 

  Vores valg af støttemodtagere er drevet af vores værdier og ønsket om at gøre en forskel. Hver af disse organisationer arbejder inden for områder, der er kritiske for en bæredygtig og retfærdig verden. Vi tror på, at vores støtte til miljøbeskyttelse, social inklusion og børns rettigheder vil have en positiv indvirkning både lokalt og globalt. 

  Kruso har valgt at fokusere på FN's Verdensmål 3, 4, 5, 12 og 13, som er centrale områder, hvor vi kan gøre en positiv forskel.

   Verdensmål 3: Sundhed og trivsel

   Vi fremmer sundhed og trivsel blandt vores medarbejdere gennem sundhedsforsikringer, motionstilbud og sunde spisevaner.

   Verdensmål 4: Kvalitetsuddannelse 

   Vi sikrer adgang til kvalitetsuddannelse og fremmer livslang læring gennem kurser og certificeringer. 

   Verdensmål 5: Ligestilling mellem kønnene 

   Vi arbejder for ligestilling ved at tilbyde lige barselsforhold og fremme kvinders rettigheder.

   Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

    Vi fokuserer på bæredygtigt forbrug og produktion for at minimere vores miljøpåvirkning.

   Verdensmål 13: Klimaindsats

    Vi handler for at bekæmpe klimaforandringer og bevare vores planet for fremtidige generationer

   Har du spørgsmål? 

   Eller vil du vide mere om vores ESG-initiativer?

   Kontakt Brian på bmk@kruso.dk