Kruso Logo
Kontakt os

ITW.

Sikker transformation med større integration og kompabilitet.

ITW, Illinois Tool Works Inc., er en verdensomspændende koncern med mere end 100 års erfaring som producent af avancerede produkter til byggeindustrien. ITW ejer i dag mere end 600 virksomheder fordelt på 57 lande og består af omkring 50.000 ansatte på globalt plan. I Danmark er NKT nok det mest kendte brand. Kruso har siden 2019 været ITWs digitale partner indenfor PIM og CMS for hele EMEA.

Udfordring

ITWs hjemmesidekompleks bestod af et Umbraco CMS, InRiver som PIM og et yderligere ETL/PIM system, som havde til formål at være integrationsmotor på tværs af datamodellen. Sitet blev leveret og vedligeholdt af 3-4 forskellige digitale partnere og ITW oplevede derfor alvorlige drifts- og performanceudfordringer, samt en stor backlog af uløste sager og funktioner. Løsningen bestod af 12 domæner på tværs af fire sprog og mange landeversioner og baserede sig på en kompleks datamodel med et noget usikkert og ufleksibelt on-prem hosting set up. Samlet set var ITWs digitale set up, både i forhold til løsning, processer og leverandører, ganske enkelt overkompliceret og ineffektivt, hvilket var udgangspunktet for vores samarbejde.

Løsning

Efter Kruso blev valgt som digital samarbejdspartner for ITW Construction Products, var det primære fokus først og fremmest at sørge for stabilitet, sikkerhed og optimering af performance. Derudover var det essentielt at få udviklet et teknisk strategisk road-map for en sikker transformation af den digitale platform. Vi forbedrede og forsimplede infrastrukturen mellem deres CMS og PIM-system ved at optimere Umbraco og fjerne et cachinglag, så svartiden blev ca. 4 gange hurtigere end oprindeligt. Herudover udbedrede vi en række eksisterende funktionaliteter og lancerede en række nye. I forhold til hosting har vi migreret hele løsningen til Azure cloud med opsætning af lokale CDNs og diverse cloud teknologier for lettere administration, auto-skalering og cost-management. Vi er nu klar til for alvor at se fremad med mere strategiske initiativer og har i den forbindelse søsat et strategisk UX- og analyseprogram samt en række refakturerings- og optimeringsopgaver, som planlægges som en samlet strategisk forankret proces.

Resultat

Resultatet efter første fase afspejler de strategiske overvejelser og mål vi formulerede i vores fælles road-map, da vi overtog rollen som digital samarbejdspartner. Som noget af det vigtigste er ITW i dag i stand til at arbejde langt mere agilt med løsningen grundet et mere sammenhængende og solidt fundament både i forhold til det tekniske set up, redaktøroplevelser, såvel som processerne. ITW oplever i dag langt hurtigere time to market og lavere cost i forhold til at lancere nye subsites, funktionaliteter og andre tiltag. Centralt er selvfølgelig også de konkrete performanceforbedringer der sikrer bedre brugeroplevelse og modning af nye kunder. Endelig har vi sørget for en mere sikker, skalérbar og stabil løsning ved at overføre den til et Azure cloud hosting setup. Vi er superstolte og glade for samarbejdet og ser ind i en fremtid, hvor vi i tæt parløb vil cementere ITWs globale markedsposition som førende producent af befæstning til byggeriet.

Mit team og jeg er utroligt glade for Krusos arbejde. Det er en stor forbedring, og Kruso har vist en dybdegående viden indenfor Umbraco, InRiver, hosting og web.

- Antoine Demeusy, Head of European Product Database (PIM) and Websites, ITW Construction Products

Mød holdet