Kruso Logo
Kontakt os

inco.

inco Cash & Carry er en af Danmarks største fødevaregrossister, der sælger både fødevarer og tilbehør til virksomheder med udgangspunkt i tre butikker i landet. En af hjørnestenene i incos forretning er at kunne yde god, gammeldags service, hvor man hilser, lytter og besvarer på de spørgsmål, som kunderne måtte have.

Digital transformationsplan

Traditionelle dyder, som godt købmandskab og personlig service, behøver ikke at stå i et modsætningsforhold til forretningsudvikling – heller ikke på det digitale område. Måske kan man ligefrem hævde, at sådanne dyder netop udgør den nødvendige forretningsmæssige konstant, der muliggør udvikling af nye servicekoncepter uden at underminere virksomhedens identitet og position i markedet.

Kruso har gennem 2019 faciliteret og gennemført et dybere studie sammen med og af incos forretning med sigte på at identificere muligheder for digital forretningstransformation. Med afsæt i studiets konklusioner har inco i samråd med Kruso udarbejdet en langsigtet forandrings- og investeringsplan på det digitale område – en plan, som Kruso nu er så heldige at være en del af, i en rolle som incos rådgivnings- og eksekveringspartner på en række digitale initiativspor.

Fremtidens CX

Et af de fundamentale og kritiske spor handler om CX – Customer Experience. Via en række integrerede udviklingsprogrammer herunder vil vi med en holistisk designtilgang identificere og eksekvere på innovations- og optimeringspotentialer i kundernes omnichannel interfacing med inco. Sporets første udviklingsprojekt har fokus på kundernes cash and carry-flow i butikkerne, og foregår via en agil samskabelsesproces med inco’s digitale produktejer og forretningsteam og Krusos design- og techhold i et tværorganisationelt produktudviklingsteam.