Kruso Logo
Kontakt os
Projektleder.
Krusader, Aarhus.

Marie
Toft Odgaard

Specialiteter
  • Dessertelsker
  • Litteraturskaber
  • Snakkesalig

Marie arbejder som digital konsulent herunder som Kruso's udsendte læremester, som underviser, vejleder og præsenterer vores mange kunders redaktører for de løsninger vi har udviklet. På den måde er hun et essentielt bindeled mellem Kruso og vores kunder. Specielt kundekontakten er utroligt vigtigt for Marie, og al den information hun får, bruger hun aktivt til at forbedre og videreudvikle de produkter som vi tilbyder.  

Det bedste ved mit arbejde er at jeg kan snakke med folk

Derhjemme bruger jeg meget tid på at male og tegne. Når man tegner, laver man konstant et skift imellem at arbejde med små detaljer og hele billedet som en samlet helhed. Det samme princip bruger jeg i mit arbejde; De små detaljer er med til skabe det overordnede system og hver detalje fungerer bedre, når man har et overblik over hvordan det hele hænger sammen.